Velkommen til Moloklinikken

Vi har sommerstengt fra og med 2.juli til og med 27.juli.

30.juli er vi tilbake i vanlig drift igjen.

Henvendelser om endringer av timeavtaler som blir sendt oss pr sms blir behandlet i uke 27 og 30.

Henvendelser til legene eller vedrørende resepter vil besvares når vi åpner igjen. Resepter skal uansett som hovedregel fornyes av fastlege.

Dersom du har fått en henvisning i papirform og lurer på hvordan du skal få time hos oss kan du sende den til oss pr post eller laste den opp i pasientportalen på nettsiden så vil vi kalle deg inn til time etter at henvisningen er vurdert.

Har du behov for akutt medisinsk assistanse ber vi deg kontakte din fastlege eller legevakt.

Vi ønsker deg en riktig god sommer!

 

Spesialister

Avtalespesialister HSØ

Våre avtalespesialister har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
​Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Fritt behandlingsvalg

Moloklinikken er godkjent av Helfo for fritt behandlingsvalg (FBV) innen kardiologi/hjertesykdommer.
Vi har en egen hjertespesialist som tar imot pasienter gjennom denne ordningen og vi har korte ventetider.

Gynekolog

Moloklinikken har i dag private spesialister innen fagfeltet gynekologi.

Våre private gynekologer har moderne utstyr, kort ventetid og du trenger ikke henvisning.