Spesialister

Om Moloklinikken

Moloklinikken er en kunnskapsbedrift som tilbyr helsetjenester innen tre hovedområder: Spesialistavdeling, Privatlegeavdeling og en avdeling for Helserådgiving.

Moloklinikken Spesialist dekker fagområdene barnemedisin, lungemedisin, hjertemedisin og gastroenterologi. Moloklinikken Rådgiving tilbyr bistand og tilrettelegging for second opinion, og hjelp til å finne veien i et komplekst helsemarked.

Vi holder til i nye lokaler i Akerkvartalet på Fornebuporten.

Viktig informasjon til alle våre pasienter!

Pasienter skal møte opp til avtalte timer dersom det ikke er kommet annen beskjed.

VI ØNSKER AT DU IKKE MØTER OPP PÅ KLINIKKEN DERSOM DU:

  • Mistenker at du er smittet med Covid 19
  • Har luftveissymptomer (feber eller symptomer på luftveisinfeksjon)

 

Er du husstandsmedlem med person smittet av Covid 19, eller selv nylig har gjennomgått Covid-19-infeksjon, oppfordrer vi deg til å ta selvtest samme dag som du skal hit.

OBS: Overnevnte budskap må ses i lys av at vi har flere pasienter som har redusert immunforsvar samt eldre pasienter som vil kunne rammes hardere av infeksjon enn andre.