VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE VÅRE PASIENTER!

Pasienter skal møte opp til avtalte timer dersom det ikke er kommet annen beskjed.

IKKE MØT OPP PÅ KLINIKKEN DERSOM DU

Mistenker at du er smittet med Covid 19

Har luftveissymtomer (feber eller symptomer på luftveisinfekjson)

Nylig har vært i utlandet eller du er i karantene

Har hatt kontakt med noen som er smittet av Covid 19

Bor i samme husstand som personer med luftveissymtomer

OBS: Kun pasienter som trenger ledsager kan ha med en pårørende inn på klinikken.

Spesialister