Dr. Arne Røseth

Spesialist

Fagfelt

  • Indremedisin
  • Fordøyelsessymptomer

Kort CV

BESTILL TIME

Arne tok 1. avd i San Diego, USA og 2. avd i Oslo og var ferdig utdannet lege i 1984. Etter noen år på indremedisinsk avd på Aker sykehus fikk han interesse for gastroenterologi, delvis fordi han selv fikk Crohn’s sykdom på 1970 tallet. Han begynte med forskning og var 5 år stipendiat på universitetet i Oslo, deretter 3 år forskningsstipendiat ved Den Norske Kreftforening. I denne tiden utviklet han – i samarbeid med Prof. Fagerhol – en test vi i dag kaller FeCal test. Denne går ut på tidlig deteksjon av inflammatorisk tarmsykdom (Crohn’s sykdom og Ulcerøs kolitt) og er etter hvert blitt en standard undersøkelse for å oppdage og måle sykdomsaktivitet hos disse pasientene i hele verden. 

Han disputerte for den medisinske doktorgrad på dette emne i 1999. Fra 2003-2005 arbeidet han ved et amerikansk sykehus i Pennsylvania. Han har ellers vært med på en rekke store forskningsprosjekter på begge sider av Atlanterhavet. Disse har resultert i flere medisinske doktorgrader. De siste 15 årene har han fått en økende interesse for hvilke rolle kosthold påvirker sykdommer som inflammatorisk tarmsykdom, cøliaki, matvareallergier og annen matvareintoleranse (FODMAP/hveteintoleranse). 

Han har 25 års erfaring med gastro- og koloskopi, som ved siden av forskningen en av hans store interesser.