Dr.med Even Holt

Spesialist

Fagfelt

  • Indremedisin
  • Hjertesykdommer

Kort CV

Spesialist hjertesykdommer og indremedisin
Siv.ing NTH, med.teknologi Trondheim
Cand.med. Universitet i Tromsø
Dr med. Ullevål Universitetsykehus
Certified Cardiac Device Specialist, USA
Tidligere (seksjons)overlege Bærum Sykehus
Avtalespesialist Helse Sør-Øst RFH 2011