Skip to main content

Frøydis Olafsen

Spesialist

Fagfelt

  • Barnesykdommer
  • Allergologi

Kort CV

Spesialist barnesykdommer med spesialkompetanse innen allergologi.
Cand. med. Universitetet i Oslo.
Tidligere (seksjons)overlege OUS.
Avtalespesialist Helse Sør-Øst RFH fra 2010.