Dr. Frøydis Olafsen

Spesialist

Fagfelt

  • Barnesykdommer
  • Allergologi

Kort CV

Spesialist barnesykdommer med spesialkompetanse innen allergologi
Cand. med. Universitetet i Oslo
Tidligere (seksjons)overlege OUS
Avtalespesialist Helse Sør-Øst RFH fra 2010