Knut Vegard

Spesialist

Fagfelt

  • Indremedisin
  • Lungesykdommer

Kort CV

Spesialist i lungesykdommer og indremedisin.
Mangeårig klinisk kompetanse innen allergologi.
Cand. med. Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.
Tidligere seksjonsoverlege Ullevål Universitetssykehus (respirasjonsfysiologi), Drammen Sykehus og Bærum Sykehus.
Avtalespesialist Helse Sør-Øst RFH fra 2012.