Dr. Henrik Michelsen

Spesialist

Fagfelt

  • Gynekologi
  • Fødselshjelp

Kort CV

Cand.med. fra Universitetet i Aachen, Tyskland
Assistentlege ved Elverum sykehus og Bærum sykehus
Legespesialist ved kvinneklinikken Oslo universitetssykehus.