Hildegunn S. Nordeng

Spesialist

Fagfelt

  • Indremedisin
  • Lungesykdommer

Kort CV

Hildegunn S. Nordeng (f.1979) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (2005) og er spesialist i indremedisin og lungemedisin.
Hun har tidligere vært overlege på Ringerike sykehus og jobber nå som overlege på lungeavdelingen på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Hun har de siste årene jobbet mye med astma og allergologiske problemstillinger. 

Medlem i Den norske legeforening, Norsk indremedisinsk forening og Norsk forening for lungemedisin.