Ingvild Sandnes

Spesialist

Fagfelt

  • Gynekologi
  • Fødselshjelp

Kort CV

Cand.med fra Universitetet i Oslo
Overlege ved avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus