Merethe Michelsen

Overlege og spesialist

Fagfelt

  • Barnesykdommer

Kort CV

Merethe Michelsen (født 1972) er cand med fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, 2001) og spesialist i barnesykdommer (2013). Hun har tidligere arbeidet ved Sørlandet sykehus og har siden 2009 vært ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, hvor hun nå er overlege. Hun har i mange år behandlet barn med lungesykdommer og allergi, har deltatt i flere forskningsprosjekter innenfor fagfeltet og publisert vitenskapelige artikler om barn med allergi. Hun har spesialkompetanse på barn med matvareallergier, medikamentallergier, astma og barn med kompliserte lungesykdommer som primær ciliedyskinesi og cystisk fibrose. Merethe Michelsen er opptatt av faglig utvikling og deltar regelmessig på nasjonale og internasjonale kongresser. Hun er medlem i Den norske legeforening, Overlegeforeningen, Barnelegeforeningen og Oslo legeforening.

Merethe vikarierer for avtalespesialist Frøydis Olafsen, og jobber også for den private spesialistavdelingen på Moloklinikken.