Skip to main content

Per Gustaf Sven Jönsson

Overlege og spesialist

Fagfelt

  • Indremedisin
  • Lungesykdommer

Kort CV

Per er overlege på lungeavdelingen på Akershus universitetssykehus og er spesialist i både indremedisin og lungesykdommer. Per har bred erfaring innen lungemedisin, og har jobbet mye med kreftbehandling, astma og KOLS. Han har vært involvert i forskningsprosjekter om KOLS, og er for tiden involvert i et forskningsprosjekt om lungekreftbehandling.

Medlem i Den norske legeforening, Norsk indremedisinsk Forening og Norsk forening for lungemedisin.