Skip to main content

Brukerundersøkelse

Moloklinikken ønsker å yte deg en unik helsetjeneste hvor du skal oppleve deg ivaretatt. Basert på din erfaring i dag ønsker vi å få en tilbakemelding på ditt møte med vårt personell og tjenester. Dette vil hjelpe oss med å forme og forbedre Moloklinikken i fremtiden.

På vegne av Moloklinikken, takker vi for at du tar deg tid til å svare på fem spørsmål.

1) På en skala fra 1 (dårlig) til 5 (utmerket), vennligst ranger ditt generelle inntrykk av tjenesten du har mottatt i forbindelse med dette besøket, fra første kontakt frem til nå.
2) Hvilken spesialist besøkte du?
3) På en skala fra 1 (dårlig) til 5 (utmerket), vennligst evaluer den legen du har besøkt med hensyn til
3 a. Å vise interesse for din personlige situasjon
3 b. Grundighet i hans/hennes tilnærming til problemene dine
3 c. Evne til å forklare hensikten med undersøkelser, tester og behandlinger
3 d. Fikk du forklaring på det du ønsker å vite om dine plager/sykdom?
3 e. I hvilken grad ble informasjonen formidlet slik at du kan huske den?
4) På en skala fra 1 (dårlig) til 5 (utmerket), hva er din vurdering av den øvrige staben (sykepleiere/helsesekretærer/fysiologer) med hensyn til
4 a. Responstid på din forespørsel
4 b. Hjelpsomhet og servicenivå
4 c. Evnen til å ivareta ditt behov for personvern og konfidensialitet
5) På en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (sterkt), i hvilken grad vil du anbefale Moloklinikken til andre?
Hva var bra med ditt besøk?
Hva kan bli bedre?
Andre kommentarer