Den dårlig fungerende utøver

Som idrettsutøver eller ivrig mosjonist er du avhengig av at kroppen fungerer optimalt enten det er på trening, når du har startnummer på eller når du restituerer.

De fleste vil fra tid til annen oppleve at kroppen ikke responderer som forventet, at treningsutbyttet uteblir og at man må se langt etter resultatene man forventet å oppnå.

Noen ganger kan en grundig prat med treneren, en gjennomgang av treningsdagboken og eventuelt undersøkelser hos fastlegen bidra til å gi deg kunnskap for å løse floken. Andre ganger oppleves knuten umulig å løse til tross for mange forsøk over tid. Vi kaller deg da gjerne for en dårlig fungerende utøver (DFU).

 

Er du utøver tilknyttet et landslag eller har utøverstipend fra Olympiatoppen vil du ha tilgang på et rikt nettverk av behandlere og annet støtteapparat på øverste hylle. I noen tilfeller kan man få hjelp til utredning og behandling av sammensatte symptomer via idrettens forsikringsordning, Skadetelefonen.

 

Har du enda ikke kommet opp på et slikt nivå eller har et tilbud gjennom forsikring, er du avhengig av å ha en dedikert fastlege eller en laglege som ikke gir seg. Samtidig bør de være opptatt av å samarbeide med deg og treneren din, og slik kan man i mange tilfeller finne en vei ut av uføret.

 

Årsaken til at du leser dette er sannsynligvis at du ikke kvalifiserer til å få hjelp gjennom Olympiatoppen og at du har vært gjennom løypa med fastlegen/laglegen uten at dette har gitt svar, eller kanskje viktigst; en plan du stoler fullt å helt på og som har gitt resultater.

 

Moloklinikken ønsker å gi et tilbud til deg som defineres som en dårlig fungerende utøver. Ansvarlig for tilbudet ved Moloklinikken er Øystein Ebeltoft Andersen. Øystein var i perioden 2017-2022 ansatt i Norges Skiforbund som medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget og har selv bakgrunn som langrennsutøver på høyt nivå.

Med seg har han Lars Øivind Krafft Sande. Lars Øivind er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, og har i flere år bistått i utredning og behandling av utøvere fra landslag til bredde med hjertesymptomer.

Vi har også knyttet til oss Erik Ekker Solberg, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Erik er en nestor innen norsk idrettsmedisin, spesielt innenfor idrettskardiologi (hjertesykdommer hos idrettsutøvere), og er en svært verdifull rådgiver i vårt team.

 

Ved behov for ytterligere utredning og behandling, har vi på Moloklinikken også lungelege, øre-nese-hals-lege, ernæringsfysiolog og fysioterapeut med på laget.

 

 

En vurdering hos oss forutsetter at du først er utredet hos fastlege/laglege og at du oversender legenotater, svar på blodprøver og eventuell bildediagnostikk i forkant. Du bør også selv lage et resymè av problemstillingen og vedlegge oppsummert treningsdagbok/oversikt. Slik kan vi lettest være godt forberedt og vurdere om vi kan hjelpe deg.

Oppfølgingen vil være tilpasset din problemstilling og det vil bli utarbeidet en trenings/restitusjonsplan med formål om å hjelpe deg tilbake til en god treningshverdag. Erfaringsmessig vil man i slike saker som dette ha en arbeidsramme på 3-9 mnd. Det er sjeldent behov for mange fysiske møter, og ofte kan deler av oppfølgingen gjøres via telefon, SMS og mail.

 

 

Tilbudet er helprivat og støttes ikke gjennom offentlige ordninger. Vår prismodell er gjengitt herunder.

 

Journalgjennomgang og kort tilbakemelding til utøver:                                                      2700,-

1.gangs konsultasjon inntil 90 minutter (inkludert utarbeidelse av behandlingsopplegg): 3000,-

Deretter fakturering per medgått tid etter timesats:                                                           3000kr/time

Total kostnadsramme 25 000kr.

 

Dersom behov for utredning (helprivat) utover det som allerede er gjort, faktureres dette etter egne satser.

 

Ønsker du en vurdering hos en av våre leger kan du sende en SMS med molo-idrett til 2097 så kontakter vi deg. Alternativt kan du rette en forespørsel her.