Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg er avviklet fra og med 01.01.23. Dersom pasienten har benyttet ordningen ved vår klinikk innenfor siste 3 år kan pasienten rehenvises for samme problemstilling.

Pasienten kan også sende dokumentasjonen elektronisk til Moloklinikken. For å gjøre dette kreves det at din pasient logger inn i Moloklinikkens Pasientportal med Bank-ID. I Pasientportalen kan dokumentasjonen lastes opp og anamneseskjema fylles ut.