Fritt behandlingsvalg

Moloklinkken er leverandør av kardiologitjenester under ordningen fritt behandlingsvalg.

Ved henvisning til fritt behandlingsvalg vil kostnadene for pasienten være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Ventetiden for hjerteutredning via fritt behandlingsvalg ved Moloklinikken er 1 uke.

Hvordan henvise pasient til fritt behandlingsvalg ved Moloklinikken

  • Henviser sender henvisning til sykehus med anmodning om hjerteutredning eller mage-/tarm-utredning.
  • Når sykehuset har rettighetsvurdert* pasienten får pasient/henviser et brev om dette.
  • Henviser eller pasient kontakter sykehusets poliklinikk og ber om at henvisning/utredningsansvaret overflyttes til Moloklinikken.
  • Moloklinikken overtar da plikt til utredning innen fristen som sykehuset har satt. Moloklinikkens ventetider på utredning fra henvisning er ankommet Moloklinikken kan du finne på https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandling?bid=165

*Rettighetsvurdering innebærer at sykehuset gir pasienten rett til utredning baserte på foreliggende opplysninger i henvisningen. Sykehuset har også rett til å avvise en henvisning dersom de mener det ikke er grunn for utredning. Det kan forekomme dersom det f.eks foreligger lite opplysninger i henvisningen.

Pasienten kan også sende dokumentasjonen elektronisk til Moloklinikken. For å gjøre dette kreves det at din pasient logger inn i Moloklinikkens Pasientportal med Bank-ID. I Pasientportalen kan dokumentasjonen lastes opp og anamneseskjema fylles ut.