Skip to main content

Private spesialister

Vi har kort ventetid på alle undersøkelser.

Hos Private spesialister ved Moloklinikkens kan pasienten bestille time uten henvisning. Det kan imidlertid være en fordel at henvisning foreligger, slik at legen skal få tilgang på relevant bakgrunnsinformasjon.

Henvisning kan sendes til Moloklinikken pr post, eller at pasient logger inn med Bank-ID o pasientportalen : https://pasientportal.moloklinikken.unisoft.no/doctor?auto=true&show_single_category=6.

I Pasientportalen kan henvisning lastes opp og anamneseskjema fylles ut.

Kostnader til undersøkelsen dekkes av pasienten selv. Mange har i dag tegnet behandlingsforsikring/helseforsikring, og tilbudet ved Moloklinikken vil kunne dekkes av slik forsikring etter henvising fra lege. Pasienten må da sende henvisning til forsikringsselskapet (melde sak). Det er en fordel at det presiseres at pasienten ønsker undersøkelse ved Moloklinikken.