Skip to main content

Idrettshjerte

Har du hatt symptomer som gjør deg bekymret for hjertet? Har du fått påvist hjertesykdom? Lurer du på om du kan trene og konkurrere med hjertesymptomer?

Moloklinikken ønsker å gi et tilbud til deg som har hjertesykdom, kjent symptomer som gjør deg bekymret for hjertesykdom, har familiemedlemmer med for tidlig hjertesykdom eller ønsker en vurdering av hvilken effekt trening har på hjertet ditt. Vi er også tilgjengelige for lag eller utøvere som ønsker screening.

 

Ansvarlig for tilbudet ved Moloklinikken er Lars Øivind Krafft Sande. Lars Øivind er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, og har i flere år bistått i utredning og behandling av utøvere fra landslag til bredde med hjertesymptomer.

Vi har også knyttet til oss Erik Ekker Solberg, spesialist i indremedisin, hjertesykdommer og idrettsmedisin. Erik er en nestor innen norsk faget, spesielt innenfor idrettskardiologi (hjertesykdommer hos idrettsutøvere) og har også vært med å utforme mange av de europeiske retningslinjene for hjertesykdom og trening.

 

Dersom du har vært utredet hos fastlege/spesialist er det ønskelig at oversender legenotater, svar på blodprøver og eventuell bildediagnostikk i forkant.

Du bør også selv lage et resymé av problemstillingen og vedlegge oppsummert treningsdagbok/oversikt.

Slik kan vi lettest være godt forberedt og vurdere om vi kan hjelpe deg.

Oppfølgingen vil være tilpasset din problemstilling.

Erfaringsmessig er det sjelden behov for mer enn 1 konsultasjon og ofte kan eventuell oppfølging gjøres via telefon, SMS og mail.

 

Tilbudet er helprivat og støttes dessverre ikke gjennom offentlige ordninger. Journalgjennomgang med kort tilbakemelding til utøver og eventuell utredningsplan.

fratrukket «idrettsrabatt» på 15%, 3060,-

Deretter fakturering per medgått tid etter tilsvarende timesats og eventuelle prosedyrer.

 

Dersom behov for annen utredning (helprivat) utover det som allerede er gjort, faktureres dette etter egne satser. Idrettsrabatten vil gjelde her også.

 

Ønsker du en vurdering hos en av våre hjertespesialister kan du sende en SMS med molo-idrett til 2097 så kontakter vi deg. Alternativt kan du rette en forespørsel her.