Ansatte

Ida

Teamleder hjerte-lunge-barn
 • Master i Exercise Physiology and Sport Sciences, NTNU, Trondheim
 • Bachelor i Bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim 

Marianne

Fysiologisk tester
 • Bachelor i folkehelsearbeid, fordypning idrett og ernæring, universitetet i Agder

 • Helse og fitness (gruppetrener og PT), universitetet i Agder

 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Norges idrettshøyskole (spesialpedagog i idrett, påbyggingsår)

 • Prosjekt og prosessledelse, Emergence school of Leadership

Lisbeth

Fysiologisk tester
 • Ergoterapi, Høgskolen i Sør-Trøndelag (1 år)

 • Bachelor i Fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøyskole (med personlig trener utdannelse)

 • Praktisk pedagogisk utdanning, Norges idrettshøyskole (faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole, påbyggingsår)

 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Norges idrettshøyskole (spesialpedagog i idrett, påbyggingsår)

Marianne

Fysiologisk tester
 • Bachelor i Idrettsvitenskap med fordypning i helse- og treningsfysiologi, Høgskolen i Lillehammer
 • Master i idrettsvitenskap med fordypning i idrettsmedisin 

Andrea

Fysiologisk tester
 • Lege med norsk autorisasjon 

 • M.D. Universidad de Ios Andes, Bogotá - Colombia

 • Turnus, Onkologi, HM hospitales CIOCC, Madrid - Spania

 • Turnus, Indremedisin og kirurgi, Fundación Santa Fé de Bogota, Colombia 

Gunn Marit

Fysiologisk tester
 • Bachelor i Fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøyskole

 • Praktisk pedagogisk utdanning, Norges idrettshøyskole (faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole, påbyggingsår)

 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Norges idrettshøyskole (spesialpedagog i idrett, påbyggingsår)