Ansatte

Margrethe

Teamleder hjerte-lunge-barn
 • Fysiologisk tester
  • Bachelor i idrett, ernæring og helse, Universitetet i Sørøst-Norge

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (kroppsøving og idrettsfag), Universitetet i Sørøst-Norge

Lisbeth

Fysiologisk tester
 • Ergoterapi, Høgskolen i Sør-Trøndelag (1 år)

 • Bachelor i Fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøyskole (med personlig trener utdannelse)

 • Praktisk pedagogisk utdanning, Norges idrettshøyskole (faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole, påbyggingsår)

 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Norges idrettshøyskole (spesialpedagog i idrett, påbyggingsår)

Marianne

Fysiologisk tester
 • Bachelor i Idrettsvitenskap med fordypning i helse- og treningsfysiologi, Høgskolen i Lillehammer
 • Master i idrettsvitenskap med fordypning i idrettsmedisin 

Gunn Marit

Fysiologisk tester
 • Bachelor i Fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøyskole

 • Praktisk pedagogisk utdanning, Norges idrettshøyskole (faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole, påbyggingsår)

 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Norges idrettshøyskole (spesialpedagog i idrett, påbyggingsår)

Mari

Fysiologisk tester
 • Bachelor i Fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøyskole

 • Master i idrettsvitenskap med fordypning i idrettsmedisin, Norges idrettshøyskole

Sander

Fysiologisk tester
 • Bachelor i idrettsbiologi, Norges idrettshøgskole
 • Master i idrettsvitenskap med fordypning i fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole

Cecilie

Teamleder gastro - Sykepleier

Hans

Sykepleier Gastro

Martin

Fysiologisk tester

Johanne

Fysiologisk tester
 •  Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse- og treningsfysiologi, Høgskolen i Lillehammer.
 • Master i idrettsvitenskap med fordypning i fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole.