Skip to main content

FRISTBRUDD

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling hvis de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. Ved varsel om fristbrudd vil Helfo vil forsøke å finne et annet behandlingssted til pasienten.

Moloklinikken har avtale med Helfo innen Fristbruddordningen for fagfeltene gastroenterologi, hjerte – lunge- og barnesykdommer.

Som pasient betaler du kun vanlig offentlig egenandel.

 

Peder Sandvold Olsen

Spesialist
Indremedisin
Fordøyelsessykdommer
Les mer

Dr. Håvard Midgard

Spesialist
Indremedisin
Fordøyelsessykdommer
Leverspesialist
Les mer

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Idrettsmedisin
Les mer

Dr. Kristinn Eiriksson

Spesialist
Generell kirurgi
Gastro-kirurgi
Les mer

Merethe Michelsen

Overlege og spesialist
Barnesykdommer
Les mer

Per Gustaf Sven Jönsson

Overlege og spesialist
Indremedisin
Lungesykdommer
Les mer

Dr. Arne Røseth

Spesialist
Indremedisin
Fordøyelsessymptomer
Les mer

Dr. Sigurd Aarrestad

Spesialist
Indremedisin
Lungesykdommer
Les mer

Hildegunn S. Nordeng

Spesialist
Indremedisin
Lungesykdommer
Les mer

Hans Lannerstedt

Spesialist
Indremedisin
Fordøyelsessykdommer
Leverspesialist
Les mer