Fritt behandlingsvalg

Moloklinikken er leverandør av kardiologitjenester under ordningen fritt behandlingsvalg (FBV).

Kostnaden for deg som pasient vil være den samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

FBV for nyhenviste er avviklet fra og med 01.01.23.

Dersom du har benyttet ordningen ved vår klinikk tidligere og trenger oppfølging kan du ta kontakt via SMS til 2097, start meldingen med molo-fbv.

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Les mer