Tretrinnsprosess for henvisning FBV

Det er en meget enkel tretrinnsprosess for fritt behandlingsvalg:

  1. Henviser sender henvisning til sykehus med anmodning om utredning.
  2. Når sykehuset har rettighetsvurdert* pasienten får pasient/henviser et brev om dette.
  3. Henviser eller pasient kontakter sykehusets poliklinikk og ber om at henvisning/utredningsansvaret overflyttes til Moloklinikken.

Moloklinikken overtar da plikt til utredning innen fristen som sykehuset har satt. Moloklinikkens ventetider på utredning fra henvisning er ankommet Moloklinikken kan du finne på

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandling

*Rettighetsvurdering innebærer at sykehuset gir pasienten rett til utredning baserte på foreliggende opplysninger i henvisningen. Sykehuset har også rett til å avvise en henvisning dersom de mener det ikke er grunn for utredning.

Det kan forekomme dersom det f.eks foreligger lite opplysninger i henvisningen.

Pasienten betaler offentlig egenandel.