Fekal transplantasjon ved andre indikasjoner

Om undersøkelsen

Det kan tenkes at fekal transplantasjon med tiden vil kunne bli en behandling også ved andre sykdommer og lidelser enn de som affiserer mage/tarm. Autoimmune sykdommer som Psoriasis, MS og Alopeci m.fl., Parkinsons sykdom og andre nevrologiske sykdommer, Autisme, Angst/depresjon, samt Metabolsk syndrom/overvekt har vært nevnt som mulige kandidater. Når det gjelder disse sykdommene er det langt frem før man vil få svar på om fekal transplantasjon vil kunne ha en rolle i behandlingen, og behandling med fekal transplantasjon vil i slike tilfeller pr i dag være høyst eksperimentell. Ved Moloklinikken vil vi ikke ta inn pasienter innen disse pasientgruppene til vurdering, med mindre det foreligger henvisning og ønske fra relevant spesialist om at FMT bør forsøkes.