Skip to main content

Koloskopi

Om undersøkelsen

Click here for english.

Moloklinikken gastro-senter har det beste og mest moderne utstyret i det private helsevesen i Norge. Her finner du også de mest erfarne legene, som har gjort ti-tusentalls koloskopier.

Vi har korte ventetider.

Koloskopi er en undersøkelse av endetarm, tykktarm og nedre del av tynntarm. Biopsier, polyppfjerning og ulike inngrep kan utføres i.f.m. prosedyren som tar 15-30 minutter

For de som har behov for intravenøs sedasjon i tilslutning til koloskopi, har vi intravenøse medikamenter som gir svært effektiv sedasjon.

 

Forberedelser til undersøkelsen

En forutsetning for en vellykket undersøkelse er at tykktarmen på forhånd er ren. Det er derfor viktig å følge våre instruksjoner for forberedelse.

De siste 3-4 dagene før undersøkelsen, bør du spise lett fordøyelig mat. Du bør unngå hele korn og frø og ufordøyelige matvarer i denne perioden (disse kan sette seg fast i koloskopets sugekanal).

Dagen før undersøkelsen og samme dag må du bare innta flytende føde i form av klare væsker. Klar væske er: vann, sportsdrikk, brus, klar buljong, juice uten fruktkjøtt, saft, avsilt klar suppe, svart kaffe og te. Unngå melk, solbær- og blåbærsaft, samt blå/rød sportsdrikk.

Tømningsmiddel: PICOPREP© kjøpes på apotek. Reseptfritt.

  • Ta første pose med Picoprep kl.18 dagen før undersøkelsen. Drikk deretter 2 liter klar væske fordelt på 4 timer.
  • Ta andre pose med Picoprep 5 timer før tidspunktet for undersøkelsen. Drikk deretter 2 liter klar væske fordelt på 4 timer.

Den væsken du drikker utenom tømmemiddelet er med på og skylle tarmen, derfor er det viktig å drikke rikelig både dagen før og undersøkelsesdagen.

Anmerkning: Dersom du har nyresvikt eller av annen grunn ikke kan benytte Picoprep anbefales at du benytter LAXABON som tømningsmiddel (reseptfritt). Følg da produsentens anvisning.

Hvis du bruker blodfortynnende medisiner må du stoppe med disse før undersøkelsen. Dette i tilfelle det skal tas biopsier eller gjøres inngrep.

  • Acetylsalicylsyre (Albyl-e) og Plavix 3 dager før
  • Marevan 3 dager før (INR bør være under 2,0 undersøkelsesdagen. INR kontrolleres på laboratoriet vårt 30 minutter før undersøkelsen, møt opp der først)
  • Pradaxa, Eliquis, Xarelto 2 dager før

Hvis du er i tvil om du kan stoppe med medisinene, rådfør deg med din behandlende lege.

Øvrige faste medisiner kan tas som vanlig.

Pasientskjema
Nye pasienter bes fylle ut skjemaet for medisinsk informasjon og ta det med til undersøkelsen.
Last ned skjema for medisinsk informasjon her.

Etter undersøkelsen

Etter undersøkelsen, vil noen synes magen føles noe stram og oppblåst. Dette problemet har i stor grad forsvunnet ved at man nå setter inn karbondioksid (CO2) fremfor luft ved undersøkelsen.

Du kan spise og drikke som vanlig like etter undersøkelsen.

Hvis du skulle ha behov for sedasjon (beroligende/smertestillende medikamenter) kan du ikke kjøre bil resten av dagen. Planlegg derfor dette på forhånd om det er aktuelt for deg.