Koloskopi

Om undersøkelsen

Click here for english.

Koloskopi er en undersøkelse av endetarm, tykktarm samt nederste del av tynntarm. Den utføres oftest ved utredning av smerter og ubehag i buken, ved andre avføringsforstyrrelser (diare, forstoppelse m.m.), ved blod i avføringen, ved IBD (f.eks. Ulcerøs kolitt), for påvisning av divertikler (utposninger) på tykktarm, for diagnostikk og fjerning av polypper i tykktarm, samt diagnostikk av tarmkreft (kreft i tykktarm og endetarm). Koloskopi brukes også for å utelukke annen sykdom ved Irritabel tarm syndrom (IBS).

Sigmoideoskopi er det samme som koloskopi, men der en av ulike grunner bare ønsker å undersøke endetarm og nederste delen av tykktarmen.

Undersøkelsen utføres v.h.a. et koloskop - en fleksibel slange med kamera på tuppen. Koloskopet innføres gjennom endetarmen og føres helt frem til blindtarm og nedre del av tynntarmen. Bildet fra kameraet overføres til en TV-skjerm, der innsiden av tarmen kan inspiseres grundig. Man kan i forbindelse med undersøkelsen ta prøver (biopsier) og utføre inngrep. Undersøkelsens varighet er individuell, vanligvis ca 20-3o minutter.

I øvede hender går undersøkelsen som oftest veldig greit. Det vanlig med kortvarig mageknip nå og da, fornemmelse av å skulle på do og følelse av oppblåsthet. Noen trenger sedasjon (smertestillende/beroligende) som i så fall kan gis intravenøst etter behov.

Komplikasjoner forekommer sjeldent, og er i tilfelle knyttet til terapeutiske inngrep (fjerning av større polypper).

Forberedelser til undersøkelsen

En forutsetning for en vellykket undersøkelse er at tykktarmen på forhånd er ren. Det er derfor viktig å følge våre instruksjoner for forberedelse.

De siste 3-4 dagene før undersøkelsen, bør du spise lett fordøyelig mat. Du bør unngå hele korn og frø og ufordøyelige matvarer i denne perioden (disse kan sette seg fast i koloskopets sugekanal).

Dagen før undersøkelsen og samme dag må du bare innta flytende føde i form av klare væsker. Klar væske er: vann, sportsdrikk, brus, klar buljong, juice uten fruktkjøtt, saft, avsilt klar suppe, svart kaffe og te. Unngå melk, solbær- og blåbærsaft, samt blå/rød sportsdrikk.

Tømningsmiddel: PICOPREP© kjøpes på apotek. Reseptfritt.

  • Ta første pose med Picoprep kl.18 dagen før undersøkelsen. Drikk deretter 2 liter klar væske fordelt på 4 timer.
  • Ta andre pose med Picoprep 5 timer før tidspunktet for undersøkelsen. Drikk deretter 2 liter klar væske fordelt på 4 timer.

Den væsken du drikker utenom tømmemiddelet er med på og skylle tarmen, derfor er det viktig å drikke rikelig både dagen før og undersøkelsesdagen.

Anmerkning: Dersom du har nyresvikt eller av annen grunn ikke kan benytte Picoprep anbefales at du benytter LAXABON som tømningsmiddel (reseptfritt). Følg da produsentens anvisning.

Hvis du bruker blodfortynnende medisiner må du stoppe med disse før undersøkelsen. Dette i tilfelle det skal tas biopsier eller gjøres inngrep.

  • Acetylsalicylsyre (Albyl-e) og Plavix 3 dager før
  • Marevan 3 dager før (INR bør være under 2,0 undersøkelsesdagen. INR kontrolleres på laboratoriet vårt 30 minutter før undersøkelsen, møt opp der først)
  • Pradaxa, Eliquis, Xarelto 2 dager før

Hvis du er i tvil om du kan stoppe med medisinene, rådfør deg med din behandlende lege.

Øvrige faste medisiner kan tas som vanlig.

Pasientskjema
Nye pasienter bes fylle ut skjemaet for medisinsk informasjon og ta det med til undersøkelsen.
Last ned skjema for medisinsk informasjon her.

Etter undersøkelsen

Etter undersøkelsen, vil noen synes magen føles noe stram og oppblåst. Dette problemet har i stor grad forsvunnet ved at man nå setter inn karbondioksid (CO2) fremfor luft ved undersøkelsen.

Du kan spise og drikke som vanlig like etter undersøkelsen.

Hvis du skulle ha behov for sedasjon (beroligende/smertestillende medikamenter) kan du ikke kjøre bil resten av dagen. Planlegg derfor dette på forhånd om det er aktuelt for deg.