Leversjekk hos Moloklinikken

Om tilbudet

Leveren er kroppens største kjemiske fabrikk. Den prosesserer det meste som blir tatt opp fra tarmen og gjør det tilgjengelig for videre bruk og bearbeiding. 

Helsen til leveren blir utfordret gjennom det livet vi lever både i forhold livsstilssykdommer, infeksjoner, rusmidler og medikamenter.

Moloklinikken tilbyr en grundig sjekk av leveren med spesifikke blodprøver, og smertefrie undersøkelser som ultralyd og elastografi.

Er du overvektig, har diabetes type 2, har et alkoholforbruk over 8 enheter pr uke hvis du er kvinne og over 12 enheter pr uke hvis du er mann, er du i målgruppen for en slik undersøkelse.