Screening koloskopi

Med screening mener vi undersøkelse av personer som ikke har symptomer eller tegn på sykdom, med det formål å påvise sykdom på tidlig stadium.

Stadig flere rammes av tykktarmskreft

TYKKTARMSKREFT brukes som et samlebegrep for kreft i endetarm og tykktarm. Norge er blant de landene i verden som har høyest forekomst og dødelighet av tykktarmskreft, og hvert år diagnostiseres 4500 tilfeller. Hyppigheten er økende både blant menn og kvinner. Det er en økende tendens til at også personer i aldergruppen 40-50 år rammes, selv om de fleste som får sykdommen utvikler denne etter fylte 50 år. Nær 70 % overlever, men dette er avhengig av hvor tidlig diagnosen stilles. Hvis man oppdager kreftsvulsten eller forstadier til denne på et tidlig tidspunkt, er mulighetene for helbredelse meget gode. 

Tykktarmskreft utgår fra polypper i tarmen. Polypper i tykktarm gir sjelden symptomer, og kreftsykdom vil ofte utvikle seg uten at pasienten merker dette. Koloskopi er gullstandarden mtp diagnostikk av polypper og tykktarmskreft. Ved koloskopi kan man fjerne polypper før de utvikler seg til kreftsvulster og dermed forebygge kreftutvikling i tarmen.

Det er nå vedtatt å innføre et screeningprogram for tarmkreft i nasjonal regi der alle personer i aldersgruppen 55-65 år etter hvert vil inviteres til å delta, og der deltakerne skal levere prøver mtp tilstedeværelse av blod i avføring. Dette programmet vil rulles ut over en 5-års-periode.

Ved Moloklinikken anbefaler vi våre kunder og pasienter over 50 år å la seg undersøke med koloskopi.

På bakgrunn av at den relative økningen av tarmkreft er høyest i aldersgruppen 45-50 år tar vi også i mot yngre pasienter til screening koloskopi.