Fritt behandlingsvalg

Egenandel kr 386,-

Materiell kr 75,-

Personer med frikort og yngre enn 16 år betaler ikke egenandel, men kan belastes eventuelt forbruksmateriell som ikke inkluderes i refusjonsordningen.

Avbestilling

Time som ikke blir avbestilt minst 1 virkedag i forveien kan belastes deg kr. 1125,-, også om du har frikort eller er under 16 år.

Priser avtalespesialister

Egenandel 386,-

Personer med frikort og yngre enn 16 år betaler ikke egenandel, men kan belastes eventuelt forbruksmateriell som ikke inkluderes i refusjonsordningen.

Avbestilling
Time som ikke blir avbestilt minst 1 virkedag i forveien må betales for, også om du har frikort eller er under 16 år.

Tillegg for materiell

Kostnader for eventuelt forbruksmateriell kommer i tillegg til egenandelen selv om du har frikort eller er yngre enn 16 år.

Pr 010623 er denne taksten kroner 102,-.

Dersom du har gjennomført flere prosedyrer forbindelse med besøket hos legen vil denne taksten kunne benyttes flere ganger.