Fritt behandlingsvalg

Egenandel kr 375,-

Materiell kr 75,-

Personer med frikort og yngre enn 16 år betaler ikke egenandel, men kan belastes eventuelt forbruksmateriell som ikke inkluderes i refusjonsordningen.

Avbestilling

Time som ikke blir avbestilt minst 1 virkedag i forveien kan belastes deg kr. 1125,-, også om du har frikort eller er under 16 år.

Priser avtalespesialister

Egenandel 375,-

Personer med frikort og yngre enn 16 år betaler ikke egenandel, men kan belastes eventuelt forbruksmateriell som ikke inkluderes i refusjonsordningen.

Avbestilling
Time som ikke blir avbestilt minst 1 virkedag i forveien må betales for, også om du har frikort eller er under 16 år.

Tillegg for materiell
Spesifikasjon av kostnader (forbruksmateriell) som kommer i tillegg til egenandelen selv om du har frikort eller er yngre enn 16 år.

Spirometri

95,-

Spirometri med reversibilitet

115,-

EKG

102,-

Gassdiffusjon

50,-

Provokasjonstest med metacholin

165,-

EIA-test

210,-

CPX-test

190,-

Arbeids-EKG

102,-

24 timers måling av blodtrykk

0,-

24 timers ekg-måling/Holter

102,-

Ekkokardiografi / ultralyd hjerte

102,-