Skip to main content

Lungelege

Utredning, oppfølging og behandling av lungesykdommer og allergologiske sykdommer. Lang og bred erfaring innen diagnostikk av uavklarte problemstillinger som bl.a. tung pust, kronisk hoste og allergiske reaksjoner samt generelle indremedisinske sykdomskategorier. Tett samarbeid med hjertespesialist og barnelege for integrert utredning.

Private Spesialister

Private spesialister ved Moloklinikkens har korte ventetider og du kan bestille time uten henvisning fra lege.

Per Gustaf Sven Jönsson

Overlege og spesialist
Indremedisin
Lungesykdommer
Les mer

Dr. Sigurd Aarrestad

Spesialist
Indremedisin
Lungesykdommer
Les mer

Hildegunn S. Nordeng

Spesialist
Indremedisin
Lungesykdommer
Les mer