For henvisere

Moloklinikken ønsker å stimulere til effektiv samhandling og fagutveksling til det beste for pasientene gjennom:

  • God kommunikasjon med pasient og henviser
  • Grundige undersøkelser og vurderinger som sammenfattes i gode epikriser
  • Tilby kurs og foredrag til våre samarbeidspartnere

Henviser du din pasient til Moloklinikken vil vi gjøre vårt ytterste for at din pasient skal bli godt ivaretatt. Vi har dyktige spesialister og medhjelpere som setter pasienten i sentrum. I tillegg har vi investert i  moderne utstyr og kommunikasjonsløsninger.

På linkene til venstre kan du lese mer om vårt tilbud, og hvordan du kan henvise pasienter til oss.

Ønsker du å snakke med noen av oss kan du ta kontakt direkte til den aktuelle avdelingen ved å benytte kontaktinformasjonen nederst på siden.