Priser private spesialister

Avbestilling

Time som ikke blir avbestilt minst 1 virkedag i forveien kan belastes deg 50 %. For koloskopi er avbestillingsfristen 2 virkedager.


Hjerte

Førstegangskonsultasjon

2600,-

Oppfølgingstime

2100,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1000,-

Konsultasjon + Arbeids-EKG

4300,-

Konsultasjon + Ultralyd av hjertet

4300,-

Konsultasjon + Ultralyd av hjertet + Arbeids EKG

5500,-

Konsultasjon + Arbeids EKG + Ultralyd av hjertet + 24 timers EKG

6500,-

Tillegg for:
– 24-timers blodtrykksmåling

1400,-

– 24-timers EKG-registrering

1400,-

– 72-timers EKG-registrering

1700,-

– Inntil 14 dagers EKG-registrering (ECG247)

2500,-

– Håndholdt EKG (ECG check), uke-leie

300,-

– Pacemakerkontroll

1600,-

– Ultralyd aorta eller halskar

1600,-

– Resept (utenom konsultasjon)

250,-

EKG er alltid inkludert ved konsultasjon

Lunge

Førstegangskonsultasjon

2500,-

Oppfølgingstime

2000,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1000,-

Spirometri

300,-

Reversibilitetstest

900,-

Gassdiffusjontest

400,-

NO-måling

350,-

Bodybox

700,-

Prikktest (allergi)

400,-

EIA

800,-

Ergospirometri

1400,-

Søvnregistrering

2300,-

Metacholintest

1400,-

Resept (utenom konsultasjon)

250,-


Mage/tarm

Førstegangskonsultasjon

3300,-

2nd opinion inkl konsultasjon*

5000,-*

Oppfølgingstime

2200,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1000,-

Hepatologisk utredning inkl konsultasjon med UL, Fibroscan og labprøver

6900,-

Gastroskopi

Fra 3800,-**

Koloskopi

Fra 5600,-**

Ano/rektoskopi

Fra 2700,-**

Kapselendoskopi av tynntarm

24000,-

Helikobakter pusteprøve

1500,-

Fekal transplantasjon (FMT) ved irritabel tarm og ved clostridium difficile

21000,-

Fekal transplantasjon (FMT), re-behandling

15000,-

Fekal transplantasjon (FMT) ved immunterapi

26000,-

Resept (utenom konsultasjon)

250,-

Spesialisterklæring/attest (pr 15 min)

1200,-

*inkl journalgjennomgang, evt innhenting av supplerende epikriser - inntil 60 min. Ved tidsbruk> 60 minutter tillegg på 1800,- pr påbegynt halvtime. Vi gjør ikke 2nd opinion ift pasientskadeerstatning (det skal gjennom NPE).

**Tillegg ved prosedyrer (polyppfjerning, biopsier, sedasjon) kan tilkomme


Gastrokirurgi og generell kirurgi

Konsultasjon

Fra 2500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1000,-

Små kirurgi

Fra 3600,-

ACNES – behandling

Fra 3000,-

Ano-rektoskopi

Fra 2700,-

Ano + strikkligatur

3200,-

Ano+mariskfjerning

4600,-

Anal botox

4700,-


ERNÆRINGSFYSIOLOG

Førstegangskonsultasjon

1600,-

Kontroll konsultasjon

1000,-

LAB-TJENESTER

Blodprøver/urinprøver/avførings-prøver. Taking, forsendelse, tolking (samlet pris)

400,-

Immunologisk prøve mtp blod i avføring (ifobt)

360,-

Dysbiosetest avføring

2800,-