Priser private spesialister

Avbestilling

Time som ikke blir avbestilt minst 2 virkedager i forveien kan belastes deg 50 %.


Hjerte

Førstegangskonsultasjon

2600,-

Oppfølgingstime

2100,-

2nd opinion konsultasjon

5400,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1000,-

Konsultasjon + Arbeids-EKG

4300,-

Konsultasjon + Ultralyd av hjertet

4300,-

Konsultasjon + Ultralyd av hjertet + Arbeids EKG

5500,-

Konsultasjon + Arbeids EKG + Ultralyd av hjertet + 24 timers EKG

6500,-

Tillegg for:
– 24-timers blodtrykksmåling

1400,-

– 24-timers EKG-registrering

1400,-

– 72-timers EKG-registrering

1700,-

– Inntil 14 dagers EKG-registrering (ECG247)

2500,-

– Materialkostnad 14 dagers EKG-registrering (ECG247)

395,-

– Håndholdt EKG (ECG check), uke-leie

300,-

– Pacemakerkontroll

1600,-

– Ultralyd aorta eller halskar

1600,-

– Søvnregistrering

1600,-

– Materialkostnad søvnregistrering

90,-

– Resept (utenom konsultasjon)

300,-

EKG er alltid inkludert ved konsultasjon

Lunge

Førstegangskonsultasjon

2600,-

Oppfølgingstime

2100,-

2nd opinion konsultasjon

5400,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1000,-

Spirometri

300,-

Reversibilitetstest

900,-

Gassdiffusjontest

400,-

NO-måling

350,-

Bodybox

700,-

Prikktest (allergi)

400,-

Hyposensibilisering

1000,-

EIA

800,-

Ergospirometri

1400,-

Søvnregistrering

2300,-

Metacholintest

1400,-

Resept (utenom konsultasjon)

300,-


Mage/tarm

Førstegangskonsultasjon

3690,-

2nd opinion inkl konsultasjon

6290,-

Oppfølgingstime

2390,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

600,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1200,-

Lever-utredning inkl konsultasjon med UL, Fibroscan og labprøver

7100,-

Utredning matvareallergi

2000,-

Gastroskopi**

Fra 4190,-**

Koloskopi**

Fra 6190,-**

Ano/rektoskopi**

Fra 3490,-**

Kapselendoskopi av tynntarm

24700,-

Helikobakter pusteprøve

2090,-

Fekal transplantasjon (FMT) - konsultasjon

3690,-

Fekal transplantasjon (FMT) ved irritabel tarm og ved clostridium difficile

23900,-

Fekal transplantasjon (FMT), re-behandling

17900,-

Fekal transplantasjon (FMT) ved immunterapi

29100,-

Resept (utenom konsultasjon)

300,-

Spesialisterklæring/attest (pr 15 min)

1200,-

**Tillegg ved sedasjon: kr 1500,-.
**Tillegg ved prosedyrer (polyppfjerning, biopsier, andre inngrep) kan tilkomme.

Gastrokirurgi og generell kirurgi

Konsultasjon*

Fra 2990,-*

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

550,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1100,-

Små kirurgi

Fra 4090,-

ACNES – behandling

Fra 3890,-

Ano-rektoskopi**

Fra 3490,-**

*Tillegg ved ultralyd
** Tillegg ved strikkligering, mariskefjerning og anal botox


PEDIATRI

Førstegangskonsultasjon

2600,-

Oppfølgingstime

2100,-

2nd opinion konsultasjon

5400,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1000,-

Barnelege benytter Moloklinikkens øvrige undersøkelser etter behov.


ERNÆRINGSFYSIOLOG

Førstegangskonsultasjon

1600,-

Kontroll konsultasjon

1000,-

LAB-TJENESTER

Blodprøver/urinprøver/avførings-prøver. Taking, forsendelse, tolking (samlet pris)

490,-

Immunologisk prøve mtp blod i avføring (ifobt)

440,-

Dysbiosetest avføring

2800,-