Priser private spesialister

Avbestilling

Time som ikke blir avbestilt minst 1 virkedag i forveien kan belastes deg 50 %. For koloskopi er avbestillingsfristen 2 virkedager.


Hjerte

Førstegangskonsultasjon

2500,-

Oppfølgingstime

2000,-

Telefonkonsultasjon (oppfølging) - kort

500,-

Telefonkonsultasjon (oppfølging) - lang

1000,-

Konsultasjon + Arbeids-EKG

4100,-

Konsultasjon + Ultralyd

4100,-

Konsultasjon + Ultralyd + Arbeids EKG

5300,-

Konsultasjon + AEKG + Ultralyd + Holter + EKG

6500,-

24-timers blodtrykksmåling

2475,-

Holter 24 t

2475,-

Holter 72 t

2825,-

Ultralyd halskar

4100,-

Ultralyd aorta/store kar

4100,-

Håndholdt EKG, ukesleie

200,-

Resept (utenom konsultasjon)

250,-


Lunge

Førstegangskonsultasjon

2500,-

Oppfølgingstime

2000,-

Telefonkonsultasjon (oppfølging) - kort

500,-

Telefonkonsultasjon (oppfølging) - lang

1000,-

Spirometri

300,-

Reversibilitetstest

900,-

Gassdiffusjontest

400,-

NO-måling

350,-

Bodybox

700,-

Prikktest (allergi)

400,-

EIA

800,-

Ergospirometri

1400,-

Søvnregistrering

2300,-

Metacholintest

1400,-

Resept (utenom konsultasjon)

250,-


Mage/tarm

Førstegangskonsultasjon

2900,-

2nd opinion (i tillegg til konsultasjon)

5000,-

Oppfølgingstime

2000,-

Telefonkonsultasjon (oppfølging) - kort

500,-

Telefonkonsultasjon (oppfølging) - lang

1000,-

Hepatologisk utredning inkl konsultasjon med UL, Fibroscan og labprøver

6900,-

Ultralyd abdomen

2000,-

Fibroscan

2000,-

Gastroskopi

Fra 3800,-

Koloskopi

Fra 5600,-

Ano/rektoskopi

Fra 2700,-

Kapselendoskopi av tynntarm

23000,-

Helikobakter pusteprøve

1500,-

Fekal transplantasjon (FMT) ved irritabel tarm

21000,-

Fekal transplantasjon (FMT) ved Irritabel tarm, re-behandling

15000,-

Fekal transplantasjon (FMT) ved immunterapi

25000,-

Resept (utenom konsultasjon)

250,-

Tillegg ved prosedyrer (polyppfjerning, biopsier, sedasjon) kan tilkomme

Gastrokirurgi og generell kirurgi

Konsultasjon

Fra 2000,-

Telefonkonsultasjon (oppfølging) – kort

500,-

Telefonkonsultasjon (oppfølging) – lang

1000,-

Små kirurgi

Fra 3600,-

ACNES – behandling

Fra 3000,-

Ano-rektoskopi

Fra 2700,-

Ano + strikkligatur

3200,-

Ano+mariskfjerning

4600,-

Anal botox

4700,-


ERNÆRINGSFYSIOLOG

Førstegangskonsultasjon

1600,-

Kontroll konsultasjon

900,-

LAB-TJENESTER

Blodprøver/urinprøver/avførings-prøver. Taking, forsendelse, tolking (samlet pris)

400,-

Immunologisk prøve mtp blod i avføring (ifobt)

360,-