Priser private spesialister

Avbestilling

Time som ikke blir avbestilt minst 2 virkedager i forveien kan belastes deg 50 %.


Hjerte

Førstegangskonsultasjon

2700,-

Oppfølgingstime

2200,-

2nd opinion konsultasjon

5500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

600,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1200,-

Konsultasjon + Arbeids-EKG

4500,-

Konsultasjon + Ultralyd av hjertet

4800,-

Konsultasjon + Ultralyd av hjertet + Arbeids EKG

6600,-

Konsultasjon + Arbeids EKG + Ultralyd av hjertet + 24 timers EKG

8100,-

Tillegg for:
– 24-timers blodtrykksmåling

1500,-

– 24-timers EKG-registrering

1500,-

– 72-timers EKG-registrering

1800,-

– Inntil 14 dagers EKG-registrering (ECG247)

2600,-

– Materialkostnad 14 dagers EKG-registrering (ECG247)

395,-

– Håndholdt EKG (ECG check), uke-leie

300,-

– Pacemakerkontroll

1700,-

– Ultralyd aorta eller halskar

1700,-

– Søvnregistrering

2500,-

– Materialkostnad søvnregistrering

90,-

– Resept (utenom konsultasjon)

300,-

EKG er alltid inkludert ved konsultasjon

Lunge

Førstegangskonsultasjon

2700,-

Oppfølgingstime

2200,-

2nd opinion konsultasjon

5500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

600,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1200,-

Spirometri

300,-

Reversibilitetstest

900,-

Gassdiffusjontest

400,-

NO-måling

350,-

Bodybox

700,-

Prikktest (allergi)

400,-

Hyposensibilisering

1000,-

EIA

800,-

Ergospirometri

1400,-

Søvnregistrering

2500,-

Metacholintest

1400,-

Resept (utenom konsultasjon)

300,-

Full lungeutredning uten prikktest (allergi)

5350,-

Full lungeutredning inkl prikktest (allergi)

5750,-


Mage/tarm

Førstegangskonsultasjon

4100,-

2nd opinion inkl konsultasjon

7000,-

Oppfølgingstime

2500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

750,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1500,-

Lever-utredning inkl konsultasjon med UL, Fibroscan og labprøver

7350,-

Utredning matvareallergi

2250,-

Gastroskopi**

Fra 4550,-**

Koloskopi**

Fra 6550,-**

Ano/rektoskopi**

Fra 3540,-**

Kapselendoskopi av tynntarm

24750,-

Fekal transplantasjon (FMT) - konsultasjon

4100,- 

Fekal transplantasjon (FMT) ved irritabel tarm og ved clostridium difficile

24250,- / 26250,-***

Fekal transplantasjon (FMT), re-behandling

19250,- / 21250,-***

Fekal transplantasjon (FMT) ved immunterapi

31250,-

Resept (utenom konsultasjon)

300,-

Spesialisterklæring/attest (pr 15 min)

1200,-

**Tillegg ved sedasjon: kr 1500,-.
**Tillegg ved prosedyrer (polyppfjerning, biopsier, andre inngrep) kan tilkomme.
***Priser henholdsvis Bactari / BactariPluss

Gastrokirurgi og generell kirurgi

Konsultasjon*

Fra 2990,-*

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

750,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1500,-

Små kirurgi

Fra 4090,-

ACNES – behandling

Fra 3890,- ***

Ano-rektoskopi**

Fra 3490,-**

* *Tillegg ved ultralyd
** Tillegg ved strikkligering, mariskefjerning og anal botox                                                                                                                                                                                *** Tillegg ved Botox


PEDIATRI

Førstegangskonsultasjon

2700,-

Oppfølgingstime

2200,-

2nd opinion konsultasjon

5500,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – kort (<10 min)

600,-

Telefonkonsultasjon/e-kommunikasjon (oppfølging) – lang (>10 min)

1200,-

Barnelege benytter Moloklinikkens øvrige undersøkelser etter behov.


ERNÆRINGSFYSIOLOG

Førstegangskonsultasjon

1890,-

Kontroll konsultasjon

 1190,-

LAB-TJENESTER

Blodprøver/urinprøver/avførings-prøver. Taking, forsendelse, tolking (samlet pris)

540,-

Immunologisk prøve mtp blod i avføring (ifobt)

440,-

Dysbiosetest avføring

2800,-