Barnelege

Utredning, oppfølging og behandling av barn og ungdom til og med fylte 18 år med allergologiske og lungemedisinske problemstillinger. 

For eksempel inhalasjonsallergier, matvareallergier, eksem, astma, anstrengelsesutløst pustebesvær og andre symptomer fra nedre luftveier. 

Generell pediatri. For eksempel symptomer fra mage-tarmkanalen: Magesmerter, endret avføringsmønster, brekninger, refluks, manglende vektoppgang. 

Enurese, hodepine, recidiverende infeksjoner, utmattelse.