Allergi

Vi tilbyr utredning, oppfølging og behandling av allergologiske sykdommer. Symptomer og sykehistorie bestemmer hvilken utredning som skal gjøres. Ofte er det nødvendig med prikktest på de vanligste allergenene som er i omgivelsene,  eventuelt også  i mat. Noen ganger er det også aktuelt å supplere med blodprøver.

Behandling av allergier bestemmes av hvilke organsystemer som gir symptomer. Ved utilstrekkelig effekt av behandling for eksempel av pollenallergi, kan det være aktuelt å starte allergivaksinasjon.