Hjertelege

Ved Moloklinikken utreder og behandler våre hjertespesialister symptomer der det er mistanke om underliggende hjertesykdom.

Typiske symptomer blant våre pasienter er brystsmerter, tungpust, hjertebank, svimmelhet, besvimelse og uregelmessig hjerterytme.

Vi tilbyr også oppfølging av pasienter med kjente hjertesykdommer som atrieflimmer, hjertesvikt, angina pectoris og klaffefeil.

I tillegg følger vi pasienter som har vært til utblokking på grunn av angina eller hjerteinfarkt, bypassoperasjon, klaffekirurgi, pacemakerimplantasjon, ablasjon og andre hjerteinngrep.

Våre pasienter med påvist hjertesykdom får tett oppfølging og behandling etter anbefalte retningslinjer og vi har sterkt fokus på kunnskapsformidling som viktig del av behandlingen.

Vi tilbyr belastningstest på ergometersykkel og tredemølle, ultralyd av hjertet, ultralyd av halspulsåren og hovedpulsåren i magen (aorta), langtidsregistrering av hjerterytme og blodtrykk, kontroll og programmering av pacemaker samt kartlegging av oksygenopptak.

Ved indikasjon gjør vi også spirometri.

Vi har et svært god oversikt over og et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten både innenfor det offentlige samt det som finnes av private helsetilbud og henviser videre ved behov.

Vår utstyrspark er topp moderne og hos oss er ventetidene korte.