Om Moloklinikken

Moloklinikken er en kunnskapsbedrift som tilbyr helsetjenester innen tre hovedområder: Spesialistavdeling, Privatlegeavdeling og en avdeling for Helserådgiving. 

Moloklinikken Spesialist dekker fagområdene barnemedisin, lungemedisin, hjertemedisin og gastroenterologiog ernæringsfysiologi (med link til ny fane om ernæringsfysiolog, se nedenfor). Moloklinikken Rådgiving tilbyr bistand og tilrettelegging for second opinion, og hjelp til å finne veien i et komplekst helsemarked.

Vi holder til i nye lokaler i Akerkvartalet på Fornebuporten.

Moloklinikken eies av Condor Holding AS som er engasjert i flere helserelaterte selskaper. Daglig leder er John Helge Haugnæss som har bakgrunn som allmennlege og bedriftslege.

I styret sitter Øyvind Eriksen, Anne Grete Eidsvig, Even Holt og John Helge Haugnæss.

Fagledere:
Barnemedisin: Frøydis Olafsen
Lungemedisin: Knut Vegard
Hjertemedisin: Even Holt
Gastroenterologi (mage/tarm): Peder Sandvold Olsen