Skip to main content

Om Moloklinikken

Moloklinikken er en kunnskapsbedrift som tilbyr helsetjenester innen tre hovedområder: Spesialistavdeling, Privatlegeavdeling og en avdeling for Helserådgiving. 

Moloklinikken Spesialist dekker fagområdene barnemedisin, lungemedisin, hjertemedisingastroenterologi, øre-nese-halssykdommer og ernæringsfysiologi. 

Vi holder til i nye lokaler i Akerkvartalet på Fornebuporten.

Moloklinikken eies av Condor Holding AS som er engasjert i flere helserelaterte selskaper. Daglig leder er John Helge Haugnæss som har bakgrunn som allmennlege og bedriftslege.

I styret sitter Øyvind Eriksen, Anne Grete Eidsvig, Even Holt og John Helge Haugnæss.

Fagledere:
Barnemedisin: Frøydis Olafsen
Lungemedisin: Knut Vegard
Hjertemedisin: Even Holt
Gastroenterologi (mage/tarm): Peder Sandvold Olsen