Spesialister

Avtalespesialister HSØ

Våre avtalespesialister har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
​Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Fritt behandlingsvalg

Moloklinikken er godkjent av Helfo for Fritt Behandlingsvalg (FBV) innen kardiologi/hjertesykdommer.
Vi har en egen hjertespesialist som tar imot pasienter gjennom denne ordningen og vi har korte ventetider.

Private spesialister

Moloklinikken har i dag private spesialister innen fagfeltet gynekologi.

Våre private gynekologer har topp moderne utstyr, har kort ventetid, og du trenger ikke henvisning.