For pasienter

Velkommen til Moloklinikken!

 
På linkene til venstre har vi samlet praktisk informasjon som er nyttig for deg  i forbindelse med ditt besøk ved Moloklinikken.  
 
Har du behov for å kontakte oss anbefaler vi at du benytter kontaktskjemaet. Dette ivaretar konfidensialitet og personvern i henhold til sikkerhetsnivå III.
Benytter du kontaktskjemaet vil du få svar fra oss på SMS. 
Kontaktskjemaet finner du her. NB! Husk å velge riktig lege i kontaktskjemaet.
 
Vi kan også kontaktes på telefon, se nederst på siden for telefonnummer og telefontid for den enkelte avdelingen.
 
Har du behov for å sende oss taushetsbelagt informasjon som journalopplysninger eller henvisning anbefaler vi at du bruker Moloklinikkens Pasientportal. Her kan du laste opp og sende oss dokumentene direkte inn i vårt journalsystem  på en sikker måte via Bank ID ( sikkerhetsnivå IV)

Logg inn i Pasientportalen her. NB! Husk å velge riktig lege i kontaktskjemaet. 

Merk !
For at vi skal ivareta vår taushetsplikt overfor deg, kan ikke kommunikasjonen fra oss gå via e-post.