Mage/tarm-lege

Ved Moloklinikken utreder og behandler våre gastroenterologer de fleste mage-tarm-sykdommer, som f.eks. magesår, refluks, cøliaki, kroniske betennelser i tarm (IBD), Irritabel tarm (IBS), kronisk diare og forstoppelse, blod i avføring, polypper, samt ondartet sykdom i mage og tarm.

Vi har god kapasitet og svært korte ventetider. Vi har en splitter ny og moderne gastrolab der spesialist i mage/tarm-sykdommer utfører gastroskopier og koloskopier, samt kapselendoskopi av tynntarm.

I tillegg har vi hepatolog (spesialist i mage/tarm-sykdommer med spesiell kompetanse på sykdommer i lever og galleveier) som utfører ultralydundersøkelser av lever og bukorganer, samt elastografi av lever.

Vi utfører i tillegg til urea-pusteprøver som er den beste undersøkelsen mtp diagnostikk av magesårsbakterien (Helikobakter Pylori). Vi utfører også ordinære konsultasjoner/vurderinger/kontroller for pasienter med mage-tarm-sykdommer. Ved behov viderehenviser vi pasienter til samarbeidspartnere innenfor det offentlige eller private helsetilbud.