Gastro-senter

Ved Moloklinikken Gastrosenter utreder og behandler våre mage/tarm-leger (gastroenterologer og gastrokirurger) de fleste mage-tarm-sykdommer, som f.eks. magesår, refluks, cøliaki, kroniske betennelser i tarm (IBD), Irritabel tarm (IBS), kronisk diare og forstoppelse, brokk, gallesten, blod i avføring, polypper, samt ondartet sykdom i mage og tarm.

Vi har god kapasitet og svært korte ventetider. Vi har en splitter ny og moderne gastrolab der spesialist i mage/tarm-sykdommer utfører gastroskopi og koloskopi, ano/rektoskopi samt kapselendoskopi av tynntarm.

I tillegg har vi hepatolog (spesialist i mage/tarm-sykdommer med spesiell kompetanse på sykdommer i lever og galleveier) som utfører ultralydundersøkelser av lever og bukorganer, samt elastografi/fibroscan av lever.

Vi utfører i tillegg til urea-pusteprøver som er den beste undersøkelsen mtp diagnostikk av magesårsbakterien (Helikobakter Pylori).

Vi utfører også vanlige konsultasjoner/vurderinger/kontroller for pasienter med mage-tarm-sykdommer. Ved behov viderehenviser vi pasienter til samarbeidspartnere innenfor det offentlige eller private helsetilbud.

Vi samarbeider også med ernæringsfysiolog