Dr. Sigurd Aarrestad

Spesialist

Fagfelt

  • Indremedisin
  • Lungesykdommer

Kort CV

Spesialist i lungesykdommer og indremedisin
Akkreditert Europeisk søvnspesialist
Cand. med. Universitetet i Bergen
PhD Universitetet i Oslo
Overlege ved lungemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Sigurd vikarierer for avtalespesialist Knut Vegard, og jobber også for den private spesialistavdelingen på Moloklinikken.