Skip to main content

Hans Lannerstedt

Spesialist

Fagfelt

  • Indremedisin
  • Fordøyelsessykdommer
  • Leverspesialist

Kort CV

BESTILL TIME

Hans Lannerstedt (f. 1960) er utdannet lege ved Karolinska Institutet i Stockholm og er spesialist i
indremedisin (2014) og i Fordøyelsessykdommer (2016). Etter arbeide i Sverige på Karolinska
Universitetssykehuset og på Södersjukhuset var han årene 2005-2016 ansatt ved Oslo
Universitetssykehus med stillinger ved Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Under sin utdanning i
fordøyelsessykdommer har hans hovedfokus vært utredning og behandling av leversykdom inklusive
utredning og oppfølging av levertransplantasjoner.

Siden 2016 er han Overlege i fordøyelsessykdommer ved Lovisenberg Diakonale Sykehus der han har
ansvar for virksomheten med leversykdom og også utfører endoskopiske undersøkelser samt
behandler pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og motilitetsforstyrrelser. Han er medlem i
den Norske legeforening, Norsk Indremedisinsk forening, Norsk gastroenterologisk forening. Han har
også vært med og organisert nasjonale møter om leversykdom og deltatt med foredrag om
leversykdommer både for andre leger, pasienter og for sykepleiere.