Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist

Fagfelt

  • Hjertesykdommer
  • Indremedisin

Kort CV

Arbeidsoppgaver/kompetanse
Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Lars Øivind Krafft Sande (f. 1978) er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2006) og er spesialist i indremedisin (2016) og hjertesykdommer (2016). Han har tidligere vært overlege ved Bærum sykehus og har i sin spesialisering også jobbet på Ullevål og Rikshospitalet.

Han har lang erfaring med hjerteutredning via den offentlige ordningen fritt behandlingsvalg ved Moloklinikken fra oppstart i 2016.

Gjennom fritt behandlingsvalg har han siden oppstart utredet over 12000 pasienter med blant annet belastningstester, ultralyd av hjertet, ultralyd av halskar samt døgnmåling av blodtrykk og hjerterytme.

Han er opptatt av faglig videre- og etterutdanning og deltar regelmessig på internasjonale og nasjonale kurs og kongresser.

I tillegg er han snart ferdig spesialist i idrettsmedisin og har bistått i hjertemedisinsk utredning/oppfølging av idrettsutøvere fra bredde til landslagsnivå.

Medlem i Den norske legeforening, Norsk Cardiologisk Selskap, Norsk indremedisinsk Forening, Praktiserende Spesialisters Landsforening, Oslo legeforening, Norsk Idrettsmedisinsk Forening samt Norsk Idrettskardiologisk Nettverk.