Diagnoseinfo - Hjerte

Atrieflimmer - Et forsøk på den enkel forklaring

En anerkjent kollega hadde for noen år tilbake en eldre pasient med nylig påvist atrieflimmer på kontoret. «Atrieflimmer er som hjertets dans», begynte legen, ganske fornøyd med egenprodusert metafor.

Atrieflimmer og atrieflutter - Hva tenker legen?

Det finnes ingen fasit for hvordan man skal behandle enkeltindividet med atrieflimmer eller atrieflutter, men vi har europeiske og amerikanske retningslinjer som er godt samstemte og gir oss gode rammer.

Angina pectoris og hjerteinfarkt

For å forstå hva som skjer når du får hjertekrampe eller blodpropp i hjertet trenger du en viss forståelse for hvordan selve hjertemuskelen forsynes med næring og oksygen. Hjertet sørger for at alle celler i kroppen har det bra, men hvordan sørger egentlig hjertet for å ivareta egen funksjon?