Skip to main content

Verdier

Moloklinikken er en kunnskapsbedrift. Kunnskap er derfor en kjerneverdi for Moloklinikken. Som pasient skal du derfor forvente at Moloklinikken til enhver tid anvender det siste innen evidensbasert kunnskap og teknologi.

For at kunnskap skal fungere best mulig må den forvaltes med klokskap. Klokskap er derfor en kjerneverdi for Moloklinikken. Klokskap skal gjenspeile vår holdning i møte med pasienter, samarbeidspartnere og i relasjonen mellom ansatte i Moloklinikken.

Med Lidenskap mener vi at vi hver dag yter ekstra for pasientene, samarbeidspartnere og kollegaer. Vi er lidenskapelig opptatt av Moloklinikken og det arbeidet vi gjør i hverdagen.

Det å stå sammen, føle at du er en del av noe og at du betyr noe, er viktig for oss alle. Fellesskap er derfor en viktig verdi for Moloklinikken. Det betyr at vi skal være åpne og inkluderende overfor hverandre, våre pasienter og samarbeidspartnere.