Visjon

Gjennom forebygging, utredning, behandling og oppfølging vil Moloklinikken bidra til bedre helse og livskvalitet for pasientene.