Skip to main content

Hva vi ønsker henvisningen skal inneholde

Generelt

  • Pasientinformasjon, inkludert telefonnummer pasienten kan nås på
  • Henviser: navn, adresse/institusjon, HPR nr og telefonnummer
  • Hastegrad
  • Opplyse om evt.tolkebehov, behov for følge, andre spesielle behov det må forberedes for

Sykehistorie

  • Sykdomsvarighet/når oppstod skade/symptomer/skademekanisme
  • Opplyse om evt. diabetes, kjent malign sykdom, redusert immunforsvar, tidligere relevant kirurgi eller strålebehandling
  • Opplyse om resultatet ved tidligere relevant bildediagnostikk
  • Funn ved klinisk undersøkelse
  • Evt. lab-funn, andre prøver/tester/supplerende undersøkelser
  • Problemstilling
Hva forventes avklart med undersøkelsen?