Pasientportalen

På Moloklinikkens Pasientportal  kan dine pasienter fylle ut anamneseskjema samt laste opp og sende taushetsbelagte dokumenter.
 
Anamneseskjema
Før dine pasienter  kommer til konsultasjon hos våre spesialister ønsker vi at de fyller ut et anamneseskjema. Anamneseskjemaet kan pasienten fylle ut elektronisk i portalen ved å logge seg inn via Bank ID.
 
Taushetsbelagte dokumenter
Dine pasienter kan også sende oss taushetsbelagte dokumenter ved å logge inn i pasientportalen med Bank ID
 

For offentlige avtalespesialister (hjerte – lunge – barn) bruk denne linken: https://moloklinikken.no/logg-inn-i-pasientportalen/

 

For private spesialister (gastro – fordøyelsessykdommer – mage – tarm) bruk denne linken : https://pasientportal.moloklinikken.unisoft.no/doctor?auto=true&show_single_category=6

Husk å velge rett lege i skjemaet.