Pasientportalen

På Moloklinikkens Pasientportal  kan dine pasienter fylle ut anamneseskjema samt laste opp og sende taushetsbelagte dokumenter.
 
Anamneseskjema
Før dine pasienter  kommer til konsultasjon hos våre spesialister ønsker vi at de fyller ut et anamneseskjema. Anamneseskjemaet kan pasienten fylle ut elektronisk på Moloklinikkens Pasientportal ved å logge seg inn via Bank ID.
 
Taushetsbelagte dokumenter
Dine pasienter kan sende oss taushetsbelagte dokumenter ved å logge inn på Moloklinikkens Pasientportal med Bank ID