Avtalespesialister

Våre avtalespesialister har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Ved henvisning til våre avtalespesialister vil kostnadene for pasienten være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus. Det vil si at alle konsultasjoner belastes med egenandel, med mindre pasienten har frikort eller er under 16 år. Pasienten må betale for forbruksmateriell dersom det utføres tester der dette benyttes. Forbruksmateriell dekkes ikke av frikortordningen, og må også betales av pasienter under 16 år.

Henvisningen kan sendes oss via EDI-kommunikasjon eller pr post. Når vi har mottatt henvisning vil vi sende innkalling pr post til pasienten innen 5 virkedager.

Pasienten selv kan også sende henvisningen elektronisk til Moloklinikken.

For å gjøre dette kreves det at din pasient logger inn i Moloklinikkens Pasientportal med Bank-ID. I Pasientportalen kan henvisning lastes opp og anamneseskjema fylles ut.