Skip to main content

Gastroskopi

Om undersøkelsen

Click here for english.

Moloklinikken gastro-senter har det beste og mest moderne utstyret i det private helsevesen i Norge. Her finner du også de mest erfarne legene, som har gjort ti-tusentalls gastroskopier.

Vi har korte ventetider.

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og øvre del av tynntarm (tolvfingertarm). Biopsier og enkle inngrep kan utføres i.f.m. prosedyren som tar 4-5 minutter

For de som har behov for intravenøs sedasjon i tilslutning til gastroskopi, har vi som det første senter i Norge startet med Byfavo, som gir rask, svært effektiv og kortvarig sedasjon.

 

Forberedelser til undersøkelsen

Du må være fastende til undersøkelsen, det vil si ikke spise eller drikke de siste 6 timer før undersøkelsen.

Syrenøytraliserende midler (for eksempel Somac, Nexium, Losec, Omeprazol og Ranitidin/Zantac) må ikke brukes siste 10 dager før undersøkelsen. Antacida for eksempel Link, Titralac eller Novaluzid kan brukes.

Hvis du bruker blodfortynnende midler må du stoppe med disse før undersøkelsen. Dette i tilfelle det skal tas biopsier eller gjøres inngrep.

  • Acetylsalicylsyre (Albyl-e) og Plavix 3 dager før
  • Marevan 3 dager før (INR bør være under 2,0 undersøkelsesdagen. INR kontrolleres på laboratoriet vårt 30 minutter før undersøkelsen, møt opp der først)
  • Pradaxa, Eliquis, Xarelto 2 dager før

Øvrige faste medisiner kan tas som vanlig, men senest 2 timer før undersøkelsen.

Hvis du er i tvil om du kan stoppe med medisinene, rådfør deg med din behandlende lege.

Pasientskjema
Nye pasienter bes fylle ut skjemaet for medisinsk informasjon og ta det med til undersøkelsen.
Last ned skjema for medisinsk informasjon her.

Etter undersøkelsen

Du får informasjon om resultatene umiddelbart. Hvis det tas vevsprøver sendes disse til histologisk (mikroskopisk) undersøkelse, og svaret kommer når analysen er ferdig etter ca. 1-2 uker. Du kan spise og drikke normalt etter at lokalanestesien i svelget har sluttet å virke, etter ca 30 minutter.

Hvis du skulle ha behov for sedasjon kan du ikke kjøre bil resten av dagen. Planlegg derfor dette på forhånd om det er aktuelt for deg.