Hepatolog - Leverutredning med ultralyd og Elastografi

Moloklinikken har som eneste private senter i Norge hepatolog (spesialist i mage/tarm-sykdommer med spesiell kompetanse på sykdommer i lever og galleveier) som utfører fullstendig utredning av leversykdommer (ultralyd, elastografi og full blodprøveutredning).

 

Det finnes ulike former for sykdom som kan ramme leveren: virusinfeksjoner (hepatitt A, B, C m.fl.), autoimmune sykdommer (autoimmun hepatitt, PBC, PSC), avleiringssykdommer (hemokromatose, Wilsons sykdom), alkoholrelatert leversykdom, non-alkoholisk/metabolsk fettleversykdom (NAFLD), samt godartete og ondartete svulster. De fleste av disse sykdommene kan enten behandles medikamentelt eller forebygges gjennom livsstilsendring. Endestadiet for kroniske leversykdommer er skrumplever (levercirrhose). Ved etablert levercirrhose vil det oppstå risiko for potensielt livstruende komplikasjoner, og for noen vil levertransplantasjon da være eneste behandlingsmulighet.

 

Non-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) er den vanligste formen for leversykdom i den vestlige verden. Denne sykdommen er knyttet til overvekt og diabetes type 2, og kan ses på som leverens manifestasjon av «det metabolske syndrom». I USA er NAFLD nå den vanligste årsak til levertransplantasjon og en økende årsak til leverkreft. Tilstanden er antakelig betydelig underdiagnostisert. Behandlingen består per i dag i første rekke av livsstilsendring med fokus på vektreduksjon og fysisk aktivitet, samt behandling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Det er viktig å avdekke sykdommen på et tidlig stadium for å kunne iverksette forebyggende tiltak i tide.

 

Ved Moloklinikken vil du kunne få en fullstendig vurdering av din leverhelse.

 

Nyttige lenker

NAFLD Leverens manifestasjon av det metabolske syndrom.

Hepatocellulært carcinom