Pasientinformasjon:
Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)

Om undersøkelsen

Ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen kan i tillegg til å avdekke klaffefeil også se eventuelle avvik i størrelsen på hjertemuskelen, hjertekamrene og de store årene som går inn og ut av hjertet.

Kransårene, som forsyner selve hjertet med blod, kan imidlertid ikke visualiseres og vurderes direkte ved denne undersøkelsen, men eventuelle områder av hjertemuskelen som beveger seg dårlig pga helt tette årer kan styrke mistanke om kransåresykdom. Hvorvidt disse årene er trange kan i første omgang vurderes ved en godt gjennomført belastningstest (se under Arbeids-EKG).

I tillegg gjøres det en standardisert rekke målinger av blant annet trykkforhold og elastisitet.

Forberedelser til undersøkelsen

Du trenger ikke forberede deg spesielt til denne undersøkelsen som ofte kan gjøres på 15-20 minutter.

Private Spesialister

Private spesialister ved Moloklinikkens har korte ventetider og du kan bestille time uten henvisning fra lege.

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Idrettsmedisin
Les mer


Mange har i dag tegnet behandlingsforsikring/helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, og tilbudet ved Moloklinikken vil kunne dekkes av slik forsikring etter henvising fra lege. Ta kontakt med forsikringsselskapet og be om henvisning til oss.