Pasientinformasjon:
Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)

Om undersøkelsen

Ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen kan i tillegg til å avdekke klaffefeil også se eventuelle avvik i størrelsen på hjertemuskelen, hjertekamrene og de store årene som går inn og ut av hjertet.

Kransårene, som forsyner selve hjertet med blod, kan imidlertid ikke visualiseres og vurderes direkte ved denne undersøkelsen, men eventuelle områder av hjertemuskelen som beveger seg dårlig pga helt tette årer kan styrke mistanke om kransåresykdom. Hvorvidt disse årene er trange kan i første omgang vurderes ved en godt gjennomført belastningstest (se under Arbeids-EKG).

I tillegg gjøres det en standardisert rekke målinger av blant annet trykkforhold og elastisitet.

Forberedelser til undersøkelsen

Du trenger ikke forberede deg spesielt til denne undersøkelsen som ofte kan gjøres på 15-20 minutter.