Ultralyd av abdomen/ lever

Om undersøkelsen

Ved denne undersøkelsen scannes lever, galleveier, galleblære, milt og blodkar (portvene, levervener og hulvene).

I tilleggs fremstilles bukspyttkjertel, nyrer og hovedpulsåre. Undersøkelsen kan avdekke ulike sykdomsprosesser i lever og galleveier, og er i kombinasjon med elastografi svært godt egnet til å kartlegge din leverhelse.

Undersøkelsen tar 15-20 minutter, er fullstendig smertefri og resultatet vil foreligge umiddelbart. Før undersøkelsen må man ha vært fastende i minst 4 timer