Pasientinformasjon: Gassdiffusjon

Om undersøkelsen

Ved måling av gassdiffusjonskapasiteten undersøkes lungenes evne til å ta opp oksygen og dermed om selve lungevevet er normalt. Metoden måler også lungenes volum, og sammenligning med body-boksx gir nyttig informasjon om så vel astma som KOLS/emfysem og andre sykdommer i lungene.

Forberedelser til undersøkelsen

Unngå store måltider 1 time før undersøkelsen. Unngå store anstrengelser umiddelbart før undersøkelsen. Ta dine ordinære, faste medisiner, hvis du ikke har fått beskjed om noe annet.