Skip to main content

Pasientinformasjon: EIA-test

Om undersøkelsen

EIA test er en belastningstest der lungefunksjonen vurderes før og etter en hard, men relativt kort belastning. Testen brukes til å påvise anstrengelsesastma og forstyrrelser i larynx (inngangen til luftrøret), tilstander som er ganske vanlige i befolkningen.

Hjertefunksjonen og oksygenopptaket måles også under denne testen. Testen utføres helst på tredemølle, men ergometersykkel kan også benyttes. Fysisk belastningstester er viktig for blant annet å måle yteevnen, lungefunksjonen og surstoffkonsentrasjonen samt hjertefunksjonen under aktivitet.

Prestasjonsnivået kan være begrenset av kondisjonen, hjerte / sirkulasjon, eller lungefunksjonen. Forskjellige belastningstester kan benyttes for å vurdere disse organfunksjonene. Ved disse testene måles mange parametre samtidig, bl.a. ekg, blodtrykk og surstoffmetning, foruten flere avanserte målinger som oksygenopptak og kulldioksydutskillelse.

Forberedelser til undersøkelsen

Hvis du tar inhalasjonsmedisiner, så bør du ikke ta dem det siste døgnet før testen. Spis frokost, men vær ikke for mett rett før undersøkelsen.  Ta med ledige klær som er lett å bevege seg i.  Gjerne joggesko og treningstøy hvis du har. Ikke anstreng deg hardt samme dag som undersøkelsen.