Skip to main content

Pasientinformasjon:
Ultralyd hovedpulsåren (aorta)

Om undersøkelsen

Hovedpulsåren er et rør som strekker seg fra hjertet til bekkenet og denne kan visualiseres ved hjelp av ultralyd. Undersøkelsen gjøres hovedsaklig for å vurdere diameter i rørets ulike avsnitt for å se om det er tegn til utvidelse eller innsnevring. Man får også inntrykk av om det er mye kalk i karveggen.

Forberedelser til undersøkelsen

Undersøkelsen krever ikke noen spesiell forberedelse fra deg som pasient og tar kun et par minutter. 

Private Spesialister

Private spesialister ved Moloklinikkens har korte ventetider og du kan bestille time uten henvisning fra lege.

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Idrettsmedisin
Les mer


Mange har i dag tegnet behandlingsforsikring/helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, og tilbudet ved Moloklinikken vil kunne dekkes av slik forsikring etter henvising fra lege. Ta kontakt med forsikringsselskapet og be om henvisning til oss.