Pasientinformasjon:
Ultralyd hovedpulsåren (aorta)

Om undersøkelsen

Hovedpulsåren er et rør som strekker seg fra hjertet til bekkenet og denne kan visualiseres ved hjelp av ultralyd. Undersøkelsen gjøres hovedsaklig for å vurdere diameter i rørets ulike avsnitt for å se om det er tegn til utvidelse eller innsnevring. Man får også inntrykk av om det er mye kalk i karveggen.

Forberedelser til undersøkelsen

Undersøkelsen krever ikke noen spesiell forberedelse fra deg som pasient og tar kun et par minutter.