Pasientinformasjon:
Ultralyd hovedpulsåren (aorta)